Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng.

Quay trở lại cửa hàng

% CHIẾT KHẤU Cao Nhất Được Xác Nhận Sau Khi Bạn Hoàn Tất Đơn Hàng

BẢNG CHIẾT KHẤU 2023 - chính sách khách hàng

STT Cho đơn đặt hàng Hình thức CK TT 2023
Lễ Hộp Nhân Viên Lễ Hộp Cao Cấp
1 4.000.000 - 10.000.000 VND 10% 5%
2 Trên 10.000.000 - 30.000.000 VND 15% 10%
3 Trên 30.000.000 - 50.000.000 VND 20% 15%
4 Trên 50.000.000 - 100.000.000 VND 23% 18%
5 Trên 100.000.000 VND 25% 20%

Ghi chú:
Chỉ áp dụng cho đơn hàng đặt trước ngày 20/09/2023, Từ ngày 20/09/2023 trở đi bán đúng giá quy định.

Lễ hộp nhân viên bao gồm các mã: 001 => 005; 101 => 105; 201; 203; 205.
Lễ hộp cao cấp : Các mã hàng còn lại là lễ hộp cao cấp